BHP i PPOŻ

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz punktów z urządzeniami gaśniczymi: gaśnice, hydranty etc.

Podczas doboru i rozmieszczania znaków ewakuacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj i miejsce montażu poszczególnych znaków. Od prawidłowego ich rozmieszczenia może wiele zależeć w przypadku wystąpienia pożaru lub zadymienia. Tylko dobrze rozmieszczone znaki bezpieczeństwa będą spełniały swoją funkcję.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz z obsługi sprzętu gaśniczego.

Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,prowadzenie działań ratowniczych.

Tworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych, którą to zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Instrukcje przeznaczone są do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Przeprowadzanie próbnej ewakuacji przeciwpożarowej jest ona obowiązkowa co najmniej raz na dwa lata.

Pomieszczenia można opuszczać dopiero po sygnale do ewakuacji.
Ewakuacja następuje tylko pod przewodnictwem osoby poinformowanej o drodze i celu ewakuacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą i tematem usług ppoż skontaktuj się już teraz.

Dodaj komentarz