Usługi BHP

Usługi BHP, audyt BHP. Ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Audyt jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej. Celem audytu jest wyrażenie opinii na temat osoby, organizacji.

Ryzyko zawodowe, ocena, karta ryzyka. Ryzyko zawodowe rozumiane jest jako: „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia, życia pracowników w postaci chorób zawodowych i  wypadków przy pracy”.

Postępowanie powypadkowe, ocena urazów oraz okoliczności wypadków przy pracy.

Wykonywanie instrukcji stanowiskowych, wykonywanie sporządzeń z dochodzenia powypadkowego, dokument o nazwie protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy). Jest on podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą i tematem usługi BHP skontaktuj się już teraz.

Dodaj komentarz