Szkolenia BHP

BHP

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bhp.

Świadczymy szkolenia BHP, P.POŻ. Nawiąż kontakt a my zajmiemy się bezpieczeństwem Twoich pracowników na terenie miejsca pracy. Gwarantujemy, iż szkolenia udzielane przez naszych specjalistów nie będą czasem straconym.

Każdy pracodawca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności, oraz znajomości przepisów, zasad BHP. Jeśli tego nie wie, bądź świadomie unika prowadzenia szkoleń z zakresu BHP to grozi mu kara nawet do 30 000 PLN.

Szkolenia bhp wstępne. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa higieny pracy (np. bhp-owiec zakładowy). Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp obowiązuje wszystkich pracowników zakładu.

Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne składa się ze szkolenia ogólnego (instruktażu ogólnego) i szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego).

Szkolenia bhp dla: -pracodawców i wszelkich innych osób, które kierują pracownikami. -pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych. -pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia bhp mają formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego.

Oferta Kontakt Szkolenia BHP

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą i tematem szkoleń bhp skontaktuj się już teraz.

Dodaj komentarz